No s'ha pogut llegir select * from imatge_cap where flash = and idnoticia=74 order by codi desc