Concertar visites+34 639 622 906

  • BUSCAR

Un servei integral per a les transaccions

Comprar una propietat a Espanya: Si vostè es estranger i té interès amb comprar una propietat a Espanya, ha de tenir en compte varis factors. És molt probable que a l'hora de posar-se decor amb el preu de compravenda li sol.licitin un 10% en concepte d'arras, es important que tingui aquest import a punt o be que pugui disposar-hi amb un temps relativament curt (10-15 dies) si més no, corre el risc de perdre la propietat.

Comprovació de la propietat: La nostra agencia verificarà que tots els documents estan en ordre per l'acte oficial de compravenda davant d'un notari. Referències cadastrals, revisar les càrregues de la propietat i verificar que no està sotmès a cap impagat o embargament, revisar despeses de comunitat ,IBI, impostos, etc.

Ofertes: Les ofertes normalment es presenten per escrit i estipulant les formes i dates dels pagaments. La nostra agencia s'encarregarà de transmetre las postures dels dos interessats amb la fi d'arribar a un bon acord entre les parts.

Contracte d'arres penitencials: El procés habitual un cop s'ha arribat a un acord amb el preu de compravenda, es redacta un contracte d'arres penitencials on s'estipulen les dades del comprador /s i venedor /s, les característiques de la vivenda segons el registre de la propietat, informació sobre deutes, gravàmens, hipoteques, etc.. També es fa notificació dels pagaments i la data final de l'escriptura de compravenda davant d'un notari. El pagament habitual a la firma del contracte es un 10% sobre el valor de la compra i es pot fer en un període entre 5-10 dies després de la firma, si així a quedat estipulat.Els pagaments es poden fer via transferència bancària o bé amb xecs bancaris. Si el comprador,un cop firmat el contracte es fes enrere, el venedor tindrà dret a quedar-se amb el 10% pagat. En el cas de que el venedor es fes enrere, hauria de pagar les arres doblades al comprador.

Hipoteques: Si la propietat ja té una hipoteca i el comprador li interessa tenir-ne una, es recomanable parlar amb la identitat bancària per fer una subrogació. Aquest procediment pot estalviar molts diners amb despeses de cancel.lació per el venedor i d'obertura per el comprador.

L’escriptura: És el document públic on queda reflectida l'operació de compravenda i la signatura d'aquest document es duu a terme davant de notari Ambdues parts han d'estar presents o bé tenir un apoderat que firmi en el seu nom. El notari anteriorment a la signatura, haurà sol·licitat la documentació necessària per realitzar aquesta transacció. Hipoteques, deutes, embargaments, etc. I també verificarà que el venedor està al corrent del pagament d'impostos, contribució i qualsevol altre pagament amb referència a la finca. En cas que existeixi una hipoteca sobre l'habitatge, haurà de ser cancel·lada anteriorment a la signatura de l'escriptura pública o bé durant el mateix acte. En cas d'haver-hi una nova hipoteca sobre l'habitatge que s'està escripturant, aquesta se signarà davant notari i un apoderat de la identitat bancària de la qual se sol·liciti la hipoteca. El xec o xecs seran entregats i també l'entrega de claus.

 El Registre de la Propietat: Té per objecte la inscripció o anotació dels actes i contractes relatius a la propietat i altres drets reals sobre béns immobles (Art. 605 del Codi Civil i 1 de la Llei Hipotecària).Aquesta institució compta amb dues finalitats fonamentals:
a) Aquell que compra un immoble li interessa saber si el venedor és o no propietari de la finca. Si el venedor, encara no sent propietari figura com a tal en el Registre, i el comprador adquireix a títol onerós i de bona fe, i inscriu, és protegit per l'ordenament en detriment del veritable propietari.
b) Aquell que compra un immoble vol adquirir-ho lliure de càrregues, i l'existència del Registre suposa que no li perjudiquen les càrregues no inscrites i no aparents.
El notari sol enviar la nova escriptura de compravenda al Registre de la Propietat i en període de 2-4 mesos ja sol estar inscrita.

Número de identificació per a estrangers (NIE): Aquest número no t'habilita a residir a Espanya, però et serà necessari per a tot tipus de tràmits d'expedients, actuacions oficials o bé per interessos econòmics o professionals. El NIE és imprescindible per realitzar qualsevol transacció econòmica com obrir un compte bancari, establir un negoci, per comprar un habitatge o un cotxe, per fer la declaració d'impostos o per a qualsevol formulari de sol·licitud administratiu inherent a l'oficina d'estrangers. Nosaltres li podem ajudar i assessorar amb tots els tràmits. 

Compte bancaria espanyola: Si és vostè estranger, és important que obri un compte bancaria a Espanya. Actualment alhora de comprar una propietat els notaris exigeixen saber la procedència dels diners. Una vegada té el NIE és molt fàcil obrir un compte, nosaltres li podem ajudar amb els tràmits, si així ho desitja.

Despeses a tenir en compte per a compradors: Ha de tenir en compte que les despeses estaran al voltant d'un 10% -11% sobre el valor de compra. Això inclou el Registre de la Propietat, impostos, despeses de notari i el *ITP (8%)(impost sobre transmissions patrimonials), aquest últim només es paga quan l'habitatge és de segona mà. Quan comprem una propietat d'obra nova es paga IVA (8% IVA) també pagarem IVA si comprem un ben immoble sota el nom d'una empresa. Si comprem un terreny edificable l'IVA és el 18%. L'IVA haurà de ser pagat en el moment de la compra de la finca, en canvi es pot pagar el *ITP en un termini aproximat de 15 dies després de la signatura de compravenda. 

Post venda i els nostres serveis: Nosaltres estarem encantades d'ajudar-los amb els canvis de nom per a la llum, l'aigua, gas, assegurances de la casa, telèfon, etc. També li podem recomanar arquitectes com FAA ,els projectes de Entredecorats o la gestió d'Around Empordà Services (veure exemples en la nostra web). Si també estan buscant jardiners, manteniment de jardineria o servei per a la llar, consulti'ns.